نحوه عملکرد ترانس ایزوله

نحوه عملکرد ترانس ایزوله ترانس ایزوله قطعه ای الکتریکی است که با واسطه یک میدان مغناطیسی، دو مدار الکتریکی را از هم ایزوله می کند، بدین معنی که مابین دو مسیر انرژی هیچ اتصال اهمی وجود ندارد و در نتیجه در خروجی ترانس شرایط الکتریکی ورودی بر قرار نمی باشد. ارتباط نول با زمین وجود…

ترانس ایزوله

ترانس ایزوله همانطور که میدانیم ایزولاسیون یکی از مهمترین کاربردهای ترانسفورماتور ها در مدارهای الکتریکی میباشد. ایزولاسیون مدار فرمان از مدار قدرت در مدارهای الکترونیک صنعتی و همچنین ایزولاسیون برای جداسازی نول از روی زمین به منظور حفاظت در مقابل خطر برق گرفتگی از مهمترین کاربردهای ترانسفوماتور در ایزولاسیون میباشند. در مورد کاربرد دوم معمولا ترانسفورماتورهای مورد…

تولید ترانس ایزوله بیمارستانی

تولید ترانس ایزوله بیمارستانی

گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس کالا آماده دریافت سفارش و تولید انواع ترانس ایزوله بیمارستانی با قابلیت تشخیص جریان نشتی ( LIM ) میباشد

021-71053010