گروه تولیدی ترانس کالا دارای واحد کارگاهی مستقل و تجهیزات و دستگاه های مدرن میباشد.
تمامی فرآیند سیم پیچی و هسته زنی با دستگاه های تمام اتوماتیک با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام میشود.
با توجه به محدودیت واردات تلاش مجموعه تولید انواع گوناگون ترانسفورماتور و سلف بوده و با یاری خداوند متعال و تیم متخصص و حرفه ای مجموعه امکان ساخت و تولید هر نوع ترانسفورماتور و سلف فراهم گردیده است.
کیفیت محصولات تولید شده در حد نمونه های خارجی، سیم پیچی تمام مس و توان واقعی میباشد.
قیمت در ترانس کالا بر اساس قیمت روز قطعات و اجزای مورد نیاز محاسبه میشود و کمترین سود ممکن در نظر گرفته خواهد شد.
امید است با همت و پشتکار به چرخ صنعت کشور کمک نموده و از واردات بی نیاز شویم.