قبول سفارش ترانس پالس

قبول سفارش ترانس پالس ترانس پالس یک قطعه الکتریکی-الکترونیکی است که معمولا وظیفه ایزولاسیون در مدارهای تریگر را ایفا میکند. این قطعه در بازار به سختی یافت میشود و اغلب سازندگان ترانسفورماتور از قبول سفارش ترانس پالس خودداری میکنند که دلیل آن هم عدم دسترسی آنها به مواد اولیه این قطعه (بخصوص آهن ترانس پالس) است. گروه…