ساخت ترانس ترویید

ساخت ترانس ترویید ترانسفورماتورهای حلقوی یا ترویید (تروئید) یک نوع از انواع ترانسفورماتورها هستند که به دلیل تلفات کمتر در مقایسه با مدل های هسته EI در حال حاضر مورد توجه بسیاری از شرکت های سازنده دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی هستند متاسفانه به علت پایداری موجودی هسته این نوع ترانسفورماتورها، اکثر تولید کنندگان ترانس برای ساخت این مدل ترانس…