ترانس جریان سی تی

ترانس جریان یا ترانس سی تی (CT)

ترانسفورماتور جريان يا همان ” سي تي ” يكي از محصولات گروه ترانسفورماتور سازي ترانس كالا ميباشد كه با توجه به خدمات ساخت هسته درون مجموعه اي، محدوديتي در ابعاد و تعداد دور هاي سي تي هاي سفارش گذاري شده وجود نداشته و نخواهد داشت.