ترانسفورماتور سوئیچینگ

ترانسفورماتور سوئیچینگ ترانسفورماتور هسته فریت یک نوع از انواع ترانسفورماتورها هستند. که معمولا در فرکانس های بالاتر از برق شهر و در توان های نسبتا کم برای نیازهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از کاربردهای مهم این نوع از ترانس ها استفاده در منابع تغذیه سوئیچینگ است. همین دلیل باعث گردیده که به اشتباه…