گپ زدن هسته فریت
به منظور ایجاد گپ در هسته فریت ( ایجاد فاصله هوایی به منظور جلوگیری از اشباع هسته ترانس ) با شماره تلفن 71053010-021 تماس حاصل نمایید
ساخت قرقره های خاص
به منظور ساخت قرقره های متناسب با کیس و محفظه های مورد نظر با شماره تلفن 71053010-021 تماس حاصل نمایید
قرقره های خاص
برش و لخت کردن سیم
به منظور برش سیم و لخت کردن سر سیم با دستگاه تمام اتوماتیک با شماره تلفن 71053010-021 تماس حاصل نمایید
برش سیم لاکی