تولید ترانس ایزوله بیمارستانی

تولید ترانس ایزوله بیمارستانی

گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس کالا آماده دریافت سفارش و تولید انواع ترانس ایزوله بیمارستانی با قابلیت تشخیص جریان نشتی ( LIM ) میباشد

021-71053010